Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 2130/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 803/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-13

Wniosek w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez parafię prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 157/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 802/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-13

Wniosek w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez parafię prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1795/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1861/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości

I SA/Wa 1862/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia przejścia własności nieruchomości

I SA/Wa 1083/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia przejścia z mocy prawa własności nieruchomości na rzecz kościelnej osoby prawnej

I SA/Wa 157/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-16

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 319/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   7