Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Gl 626/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nabycie z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną.

I OSK 17/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie ustalenia właściciela nieruchomości

I SA/Wa 337/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności dokumentu nadania

I OW 167/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach znak: [...] o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości B., powiat G.

I SA/Wa 1456/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 890/06 - Wyrok NSA z 2007-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej

I OSK 2158/13 - Wyrok NSA z 2015-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1585/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zwrotu wniosku o przyznanie odszkodowania

I OSK 2582/13 - Wyrok NSA z 2014-12-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 595/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przejęcia nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa
1   Następne >   +2   +5   +10   100