Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

I SA/Wa 378/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na prowadzenie [...]

I SA/Wa 1754/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-24

skarg D. L., F. C., F. W., B. M. i A. W. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 681/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazania przeprowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku

I SA/Wa 351/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 2514/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie podziału działki na terenie wpisanym do rejestru zabytków

I SA/Wa 746/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie przywrócenia zabytku do poprzedniego stanu

I SA/Wa 488/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA 1138/01 - Wyrok NSA z 2003-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na geodezyjny podział działki

I SA/Wa 2440/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku

II OSK 2371/11 - Wyrok NSA z 2013-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazania przeprowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku