Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2862/12 - Wyrok NSA z 2013-03-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w przedmiocie skreślenia z listy osób oczekujących na najem lokalu

II SA/Bd 781/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w przedmiocie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości