Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I SAB/Wa 664/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość [...]

I SAB/Wa 443/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy

I SAB/Wa 566/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SAB/Wa 258/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości [...]

I SAB/Wa 569/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 584/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowanie za nieruchomość [...]

I SAB/Wa 16/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość [...]

I SAB/Wa 697/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość [...]

I SAB/Wa 467/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 708/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   15