Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wa 55/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku

I SAB/Wa 644/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wa 22/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

IV SAB/Wa 49/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

IV SAB/Wa 89/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wydania decyzji

I SAB/Wa 662/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 2178/14 - Wyrok NSA z 2015-03-13

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 717/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 537/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SAB/Wa 52/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania
1   Następne >   2