Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

I OSK 1311/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-22

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Spółdzielni [...] w Warszawie na orzeczenie SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku

I SA/Wa 637/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-30

Sprawa ze skargi Z. K., W. S., H. S., D. F. i W. S. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 576/16