Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X
  • Skarżony

SA/Bd 188/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-13

Natężenie oświetlenia naturalnego i elektrycznego na stanowiskach pracy nie wymaga przeprowadzenia badań i pomiarów dotyczących czynników szkodliwych dla zdrowia, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy /Dz.U. nr 86 poz. 394/.