Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Skarżony

II SA/Ka 2449/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-03

Sprawa ze skargi Redakcji pisma 'Rodzice w Szkole' na odmowę udzielenia informacji przez Prezydenta Miasta K. w piśmie w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektorów samorządowych placówek oświatowych z pominięciem procedury konkursowej

SA/Rz 1966/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M.-P. w przedmiocie zmian w uchwale Rady Gminy M.

II SA 3057/00 - Wyrok NSA z 2001-02-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W.-M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Rady Gminy L. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:~za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodat...

II SA 3181/00 - Wyrok NSA z 2001-03-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu P. powierzającą obowiązki dyrektora szkoły (...) - oddalił skargę.

II SA/Wr 576/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-03-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze podjęte z upoważnienia Wojewody D. przez Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego z 17 marca 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Gminy D. z 19 lutego 1999 r. (...) w sprawie powierzenia funkcji dyrektora szkoły

II SA/Wr 2729/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-07-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. z 3 listopada 2000 r., (...), w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Miasta W., (...), z 5 września 2000 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto

II SA 3293/00 - Wyrok NSA z 2001-05-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojeowdy M. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu K. z 18 sierpnia 2000 r. (...) w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły w K.

I SA/Wr 1234/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-04-18

skargę Jerzego S. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1996 r.

II SA/Wr 2525/00 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 2001-09-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sz.-P. w przedmiocie dodatkowej odpłatności za korzystanie z przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę

I SA 2521/00 - Wyrok NSA z 2001-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w przedmiocie zwolnienia z opłaty za zajęcia dydaktyczne
1   Następne >   3