Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

II SA/Lu 617/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego

II SA/Wr 305/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wałbrzychu w przedmiocie nadania statutu III Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu

II SA/Wr 232/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wałbrzychu w przedmiocie nadania statutu Zespołowi Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu

II SA/Wr 233/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wałbrzychu w przedmiocie nadania statutu Zespołowi Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Wałbrzychu

II SA/Wr 273/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wałbrzychu w przedmiocie nadania statutu Zespołowi Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu

II SA/Wr 272/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wałbrzychu w przedmiocie nadania statutu Zespołowi Szkół nr 6 w Wałbrzychu

SA/Rz 1827/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dot. nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

II SA/Wr 271/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wałbrzychu w przedmiocie nadania statutu Zespołowi Szkół nr 5 im Maksymiliana Tytusa Huberta w Wałbrzychu

SA/Rz 1010/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie przekształcenia Szkoły Podstawowej w T.

II SA/Wr 2720/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu W. w przedmiocie zmiany uchwały nr [...] Rady Powiatu W. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli
1   Następne >   2