Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 1827/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dot. nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

SA/Rz 1010/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie przekształcenia Szkoły Podstawowej w T.

SA/Rz 1533/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie zmiany uchwały własnej dotyczącej regulaminu przyznawania dodatków nauczycielskich