Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

II SA/Op 533/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczyciela

I SA/Op 472/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie uchwalenia budżetu Gminy G.

II SA/Op 427/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie utworzenia zespołu szkół powszechnych

II SA/Op 599/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-20

Sprawa ze skargi B. S., R. S., M. W. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie norm zatrudnienia w placówkach oświatowych

II SA/Op 588/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie dotacji dla szkół i placówek oświatowych

II SA/Op 305/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-08-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Brzeg w przedmiocie opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych

II SA/Op 403/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej

II SA/Op 437/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu w przedmiocie indywidualnego nauczania

II SA/Op 405/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Op 495/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie opłat za pobyt dzieci w żłobku, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę
1   Następne >   +2   +5   11