Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Lu 113/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na założenie przedszkola publicznego

II SA/Bk 470/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności

III SA/Lu 784/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych