Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA 133/98 - Wyrok NSA z 1998-10-14

skargę Burmistrza Gminy W.-B. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy komunalizacji nieruchomości.