Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Sz 1583/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Sz. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r.

SA/Po 3257/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-04-07

Odprawa wypłacona na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela nie stanowi odszkodowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./, wolnego od podatku.

SA/Rz 420/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z 9 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

FSK 1696/04 - Wyrok NSA z 2004-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy przyznania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wyszkolenia ucznia

I SA/Wr 1234/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-04-18

skargę Jerzego S. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1996 r.

III SA 2080/01 - Wyrok NSA z 2002-04-23

Sprawa ze skargi Jolanty W. na uchwały Rady Gminy w B. w przedmiocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych:~

I SA/Wr 2100/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-05-15

Na podstawie art. 1 pkt 5 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. nr 101 poz. 504/ oraz art. 2 pkt 1 ustawy o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych /Dz.U. nr 141 poz. 692/ gmina przejęła od kuratorium oświaty, do prowadzenia jako zadanie własne, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.~Gmina, jako strona skarżąca nie zaprzecza też, że dla zapewnienia ciągłości f...

I SA/Gd 1977/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w G. z 23 września 1999 r. (...) w przedmiocie unieważnienia przewidzianych w budżecie wydatków
1   Następne >   3