Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Gd 552/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie określenia wysokości opłat za świadczenie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę

I SA/Gd 558/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-17

Sprawa ze skargi M.Z. na zarządzenie Dyrektora Miejskiego Publicznego Przedszkola w przedmiocie ustalenia stawki żywieniowej dzieci 6

I SA/Gd 557/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-17

Sprawa ze skargi M.Z. na zarządzenie Dyrektora Miejskiego Publicznego Przedszkola w przedmiocie ustalenia stawki żywieniowej dzieci 6