Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 349/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

I OSK 191/08 - Wyrok NSA z 2009-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

I OSK 594/08 - Wyrok NSA z 2009-04-03

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

I OSK 708/08 - Wyrok NSA z 2009-05-06

Skarga kasacyjna na decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach w przedmiocie nadania z mocy prawa stopnia nauczyciela mianowanego

II SA/Sz 120/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-06-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Choszcznie w przedmiocie porozumienia co do ustalenia wartości jednego punktu w złotych przez szkoły i placówki oświatowe

II SA/Sz 1168/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego I

I OSK 1240/08 - Wyrok NSA z 2009-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

I OSK 1312/08 - Wyrok NSA z 2009-07-14

Skarga kasacyjna na decyzję Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadającej stopień nauczyciela kontraktowego

IV SA/Po 326/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego,

II SA/Sz 119/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-06-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Choszcznie w przedmiocie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla jednostek organizacyjnych powiatu
1   Następne >   3