Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Gl 1034/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nauczycieli

IV SA/Po 345/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-16

Sprawa ze skargi M. W. na pismo Wojewody z dnia [...] Nr [...]