Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6198 Inspekcja pracy X

I OSK 2611/17 - Wyrok NSA z 2019-08-23

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie nałożenia obowiązku