Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Skarżony
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I SA 967/92 - Postanowienie NSA z 1992-11-23

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w S. o rozpatrzenie sporu o właściwość i na podstawie art. 216b par. 2 Kpa wyznaczył Burmistrza miasta S. do załatwienia sprawy usunięcia sprawcy samowolnego zajęcia lokalu w Domu Nauczyciela w S.