Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Gdańsku X

III SA/Gd 778/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy [...] w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły