Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 249/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku szkolnego

III SA/Kr 1114/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia stypendium szkolnego

II SA/Ke 251/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku szkolnego

IV SA/Wr 37/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego w wysokości [...] zł

II SA/Rz 554/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

II SA/Bk 786/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-01-31

Sprawa ze skargi A. T. na czynność Wójta Gminy P. w przedmiocie odmowy zapewnienia bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu

III SA/Kr 1337/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku szkolnego

II SA/Rz 1014/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-01-27

Skarga S. S. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

II SA/Bd 1183/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego stypendium

IV SA/Gl 1389/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stypendium dla uczniów i słuchaczy osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
1   Następne >   +2   4