Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 37/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego w wysokości [...] zł

II SA/Bd 942/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego