Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 1029/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego

III SA/Kr 65/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku szkolnego

II SA/Rz 233/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego