Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 1389/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stypendium dla uczniów i słuchaczy osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

III SA/Kr 744/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy materialnej dla ucznia

III SA/Kr 745/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy materialnej dla ucznia

IV SA/Po 656/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie stypendium szkolnego

IV SA/Gl 1390/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stypendium dla uczniów i słuchaczy osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

II SA/Ke 1077/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium szkolnego