Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SA/Wa 884/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie pomocy materialnej o charakterze socjalnym