Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 1389/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stypendium dla uczniów i słuchaczy osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

IV SA/Gl 1390/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stypendium dla uczniów i słuchaczy osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej