Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 37/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego w wysokości [...] zł

IV SA/Wr 420/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku szkolnego