Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 1114/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia stypendium szkolnego

III SA/Kr 1337/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku szkolnego

III SA/Kr 744/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy materialnej dla ucznia

III SA/Kr 745/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy materialnej dla ucznia

III SA/Kr 1783/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-29

skarg Prokuratora Rejonowego na decyzje SKO w przedmiocie cofnięcia stypendium szkolnego uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji

III SA/Kr 65/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku szkolnego