Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 283/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

III SA/Lu 218/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika