Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 1914/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki, w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych -

III SA/Kr 609/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-17

skarg R. K. na uchwały Rady Gminy G. w przedmiocie utworzenia Zespołu Szkół w G. nr [....] w przedmiocie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę G. oraz granic ich obwodów skargi oddala

III SA/Kr 1728/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w K

III SA/Kr 907/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012r. Szkoły Podstawowej w B.

I SA/Kr 14/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-12

Sprawa ze skargi, Policealnej Szkoły Ekonomicznej, Policealnej Szkoły Prawa i Administracji, Policealnej Szkoły Informatyki, Policealnej Szkoły Urządzeń Sanitarnych, Policealnej Szkoły Organizacji Reklamy, Policealnej Szkoły Budownictwa, Policealnej Szkoły Kosmetyki, Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu, Policealnej Szkoły Rachunkowości, Policealnej Szkoły Fryzjerstwa, Policealnej Szkoły Hotelarstwa, Policealnej Szkoły Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Policealnej Szkoły Spedycji, Policealne...