Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wr 47/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej D. w przedmiocie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie D.

III SA/Kr 1265/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Gd 800/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy [...] stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

IV SA/Gl 744/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

III SA/Lu 590/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ruda Huta w przedmiocie zmiany uchwały nr XXXVII/171/2002 w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru udzielanych zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego...

IV SA/Wr 176/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. B. w przedmiocie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę W. B. na rok 2008

IV SA/Wr 846/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Świdnickiego w przedmiocie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

III SA/Lu 580/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Niedrzwica Duża w przedmiocie przekazania do prowadzenia szkoły podstawowej osobie prawnej

II SA/Ol 1319/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Braniewskiego w przedmiocie przyjęcia 'Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Braniewskiego'

IV SA/Wr 732/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Strzelińskiego w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzeliński I. stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały; II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu; III. zasądza od Powiatu Strzelińskiego na rzecz Wojewody Dolnośląskiego...
1   Następne >   +2   +5   +10   43