Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1265/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1257/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łukowica w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Łukowica stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1256/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1007/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Limanowa w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Limanowa

III SA/Kr 1107/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-11

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na §1 pkt 3 w zakresie słów ' dodaje się pkt 6 o brzmieniu : 6) nauczyciel wspomagający w szkołach 20 godz. tygodniowo w przedszkolach 22 godz. tygodniowo' uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w przedmiocie zmiany uchwały własnej nr XXXV/228/05 Rady Miejskiej w Skawinie stwierdza nieważność §1 pkt 3 zaskarżonej uchwały w zakresie słów ' dodaje się pkt 6 o brzmieniu :

III SA/Kr 1451/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zawoja, w przedmiocie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Kardynała Wojtyły w Zawoi Wilcznej w skład Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej orzeka o niezgodności zaskarżonej uchwały z prawem

III SA/Kr 1233/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Raba Wyżna w przedmiocie zmiany uchwały nr XXXV/319/2009 Rady Gminy Raba Wyżna w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych w Gminie Raba Wyżna stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1007/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-09

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 4 ust. 2, § 5 ust. 1 pkt 3 lit. d), § 5 ust. 3 pkt 1 lit. c), § 6 ust. 3-5, § 9 ust. 4, § 12 ust. 4 załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta Nowy Targ w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ stwierdza nieważność uchwały w zaskarżonej części

III SA/Kr 624/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zmiany uchwały nr XXXI/407/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 1

III SA/Kr 736/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących przekazywania przez inne jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Gminy Miejskiej środków z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych względem nauczycieli, będących emerytami lub rencistami, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej, którzy nabyli prawo do emerytury lub renty w szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez inne je...
1   Następne >   2