Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Gd 741/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora zespołu szkół

II SA/Bd 1363/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zarządzenia Wójta Gminy R. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

II SA/Go 499/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia [...]

III SA/Lu 365/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy J. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w P.

IV SA/Gl 594/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

II SA/Bk 189/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-06-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej

IV SA/Po 641/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w S.

II SA/Sz 717/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-10-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora [...]

III SA/Lu 520/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/66/2012 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu

III SA/Gd 744/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno
1   Następne >   +2   +5   +10   56