Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Rz 352/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-07-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli

II SA/Bd 786/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-10-03

Sprawa ze skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia w przedmiocie określenia zasad organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek oświatowo

II SA/Rz 728/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia zażalenia

II SA/Rz 1004/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Rady Gminy M.P. w przedmiocie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli