Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 1540/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez stowarzyszenia na terenie gminy D. w 2007 r.

I SA/Gl 1152/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-09

Sprawa ze skargi P. D. - organu prowadzącego Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w P. na czynność Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie ustalenia wysokości dotacji przysługującej szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej

I SAB/Wr 7/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatu Ś. w przedmiocie dotacji dla szkół niepublicznych

II GSK 1135/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w O. Ś. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

II GSK 1241/12 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej

II GSK 1242/12 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej

I SA/Kr 1914/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki, w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych -

I SA/Kr 399/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Tarnowa, w przedmiocie udzielenia dotacji

II GSK 66/13 - Wyrok NSA z 2014-02-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu w Starachowicach w przedmiocie ustalenia stawek w szkołach niepublicznych

I SA/Gl 1019/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zwrotu dotacji udzielonej z budżetu miasta
1   Następne >   +2   +5   +10   57