Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

FSK 1696/04 - Wyrok NSA z 2004-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy przyznania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wyszkolenia ucznia