Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 249/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku szkolnego

II SA/Ke 251/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku szkolnego

II SA/Ke 248/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

II SA/Bd 1087/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stypendium szkolnego