Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

I SA/Wa 772/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zastosowania wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami kary dyscyplinarnej