Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 1583/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Sz. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r.