Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

I SA/Gd 552/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie określenia wysokości opłat za świadczenie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę