Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Bk 46/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-03-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w A. w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto A.

I SA/Bk 30/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-03-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto S.

III RN 23/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej (...) w przedmiocie zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) oraz Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku II SA/Gd 971/96~