Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bk 189/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-06-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej

II SA/Gl 1238/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przekazania trwałego zarządu nieruchomością

SA/Sz 463/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1995-10-10

Ustawa o systemie oświaty /Dz.U. nr 95 poz. 425/ określa między innymi kompetencje organów administracji szkolnej i obowiązki szkół publicznych.~Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 do realizacji celów statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić możliwość korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem.~Oznacza to, że szkoły i odpowiednie placówki oświatowe dla realizacji swoich celów statutowych winny uzyskać zarząd odpowiednich nieruchomości bowiem one bezpoś...

I SA 2968/01 - Wyrok NSA z 2002-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami

I SA/Wa 1977/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

I SA/Wa 772/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zastosowania wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami kary dyscyplinarnej

II SA/Po 339/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości