Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol 6115 Podatek od nieruchomości X

I SA/Wr 1566/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2002 r.

II FSK 1218/07 - Wyrok NSA z 2008-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2001 r.