Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 84/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w J. w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora Domu Małych Dzieci w J.

IV SA/Wr 93/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję D. Kuratora Oświaty we W. w przedmiocie aktu nadania stopnia nauczycielskiego

IV SA/Wr 243/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta W. w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

IV SAB/Wr 18/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-02

Sprawa ze skargi na bezczynność D. Kuratora Oświaty w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

OSK 1652/04 - Wyrok NSA z 2005-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

IV SA/Wr 148/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję D. Kuratora Oświaty w przedmiocie stwierdzenia z urzędu nieważności aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z dnia [...]r.

OSK 1327/04 - Wyrok NSA z 2005-04-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie stopnia awansu zawodowego

I OSK 456/05 - Wyrok NSA z 2005-09-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu G. w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w R. uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania.

SA/Sz 2323/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

OZ 413/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta W. w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
1   Następne >   3