Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 2475/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Z. w przedmiocie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych działających na terenie powiatu zgorzeleckiego

I OSK 591/05 - Wyrok NSA z 2005-07-19

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące gminy w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły