Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

II OSK 1138/12 - Wyrok NSA z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1161/12 - Wyrok NSA z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1165/12 - Wyrok NSA z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1192/12 - Wyrok NSA z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1605/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 632/12 - Wyrok NSA z 2013-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

VIII SA/Wa 691/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie stwierdzenia obywatelstwa polskiego

II OSK 73/12 - Wyrok NSA z 2013-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 844/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

IV SA/Wa 260/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego
1   Następne >   2