Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OSK 3232/14 - Wyrok NSA z 2016-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie odmowy wpisania wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia