Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 853/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy przymusowej

I SA/Gd 1352/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej

V SA 1156/93 - Wyrok NSA z 1994-02-07

Skarga Kazimierza S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

II SA/Ka 1700/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego za pracę przymusową

III ARN 24/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w (...) w przedmiocie uprawnień kombatanckich, na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku SA/Gd 702/93~ postanowił umorzyć postępowanie z rewizji nadzwyczajnej.