Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

II OW 22/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-12

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia sprzeciwu prokuratora od orzeczenia w sprawie pozbawienia obywatelstwa polskiego

II OW 41/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości D. gmina Cz.